หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
ติดต่อสหกรณ์

 


Get Adobe Flash player

----------------------------------------------


รางวัลที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด ได้รับ

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    1.45
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 2.75

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 7.00
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  5.25,6.25,6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน   7.00
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  5.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

ประกาศล่าสุด หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ข่าวใหม่
---------------------
 

สื่อสารสัมพันธ์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

ฉบับที่ 1/2562
Click
(16-09-62)


ตัวอย่างแบบคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
Click

(16-09-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการณ์แก่สมาชิก
อ่านรายละเอียด
(21-08-62)

 


(05-08-62)(01-07-62)(04-06-62)(31-05-62)(27-03-62)(07-03-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ
อ่านรายละเอียด
(01-03-62)(18-01-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อ่านรายละเอียด
(18-01-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง ผู้ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อ่านรายละเอียด

(04-01-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ(กู้เงินปันผล)
อ่านรายละเอียด
(07-12-61)ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ(เพื่อเทศกาลปีใหม่)
อ่านรายละเอียด
(07-12-61)(06-12-61)อ่านรายละเอียด
(15-11-61)  


บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


--------------------------------------


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น